Работник поддръжка 54230 - Стара Загора

Населено място: 

Стара Загора

Структура / в.ф.: 

54230

Област в която е длъжността: 

Изпълнителска

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Работник поддръжка

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/09/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания към кандидатите:

 - Да са завършили средно или по-високо образование.

- Да не са осъждани.

Основно месечно възнаграждение - 710 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до командира на военно формирование 54230 - Стара Загора  -
подполковник Георги Вълев;

2. CV (автобиография);

3. Копие на диплома за завършено средно образование;

4. Медицинско свидетелство за работа;

5. Копие на документи за трудов стаж;

6. Свидетелство за съдимост за работа в системата на МО;

7. Удостоверение (Медицинска бележка) от психодиспансер.

8. Декларация за обработка на лични данни - предоставена от работодателя.

9. Декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ  - предоставена от работодателя.

Срок за подаване на документите във военно формирование 54230 – Стара Загора до 10:00 ч. на 02.09.2022 г.

 Всички копия на документите следва да бъдат собственоръчно заверени с „Вярно с оригинала” и подписани.

 С кандидатите ще бъде проведено събеседване, като за времето и мястото на провеждането му същите ще бъдат уведомени допълнително.

За контакти:  0887 422 439 - капитан Павел Павлов

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява