r.peshov

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 22620

Област в която е длъжността: 

Технически дейности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

шлайфист-в отделение"студена обработка"в цех"Специални дейности"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Работа с универсални шлайфмашини.

Настройка на видове шлайфмашини.

Израбитка на слижни стругарски детайли и заготовки.

Разчитане на чертежи и скици на детайли със сложна форма.

Фрезоване  на сложни и отговорни детайли и инструменти.

Извършване на дефектация на повредена техника постъпила във формированието за ремонт

 Извършва технически прегледи и ремонти на постъпилата във формированието автомобилна, бронетанкова и инженерна техника за ремонт.

 

 

 

Заявление да се подава лично в регистратурата във военно формирование 22620 на адрес:гр. София, п.к.1784, кв."Полигона", бул. "Цариградско шосе" 113-А. 

Лице за контакт: с-на Радослав Пешов, телефон: 029228188.

Срок за подаване на документи 29.09.2023г.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява