r.peshov

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 22620

Област в която е длъжността: 

Технически дейности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

техник-механик в цех "Ремонт на автомобилна и бронетанкова техника"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Техническо познания за автомобилната и бронетанкова техника, постъпила на въоръжени в БА.

Приемане, дефектация, ремонт и изпитание на повредена техника, постъпила за ремонт.

Организира  и извършва технически прегледи, техническо обслужване и ремонт на постъпващата в цеха техника за ремонт.

Да участва при изпитанието на отремонтираната техника.

 

 

Заявления да се подават лично в регистратурата на в.ф. 22620-гр.София.

Адрес:гр.София, п.к.1784, кв."Полигона", бул. "Цариградско шосе"113-А.

Лице за контакт: с-на Радослав Пешов, телефон 029228188.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява