r.peshov-20.11.2023

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 22620

Област в която е длъжността: 

Технически дейности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Електромеханошлосер в цех "Специални дейности"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/11/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Разчитане на чертежи и скици на детайли, сборни чертежи на изделия и отделни възли;

Райбероване на отвори, ръчно и механично;

Равнинно и пространствено очертаване на прости контури;

Разпиляване на отори с различна конфигурацич;

Да извършва дефектация на повредената техника, постъпила във формированието за ремонт;

Да познава и стикто да спазва мерките за безопастност при експлоатация и ремонт на числящата  му се техника.

 

 

Заявления се подават лично в регистратурата на в.ф.22620-гр.София.

Агрес:гр.София, п.к.1784, кв. Полигона, бул. Цариградско шосе 113А.

Лице за контакт: с-на Пешов, телефон 029228188.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява