Счетоводител

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

36940-Варна

Област в която е длъжността: 

Финанси и икономика

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Счетоводител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/01/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Подаването на заявление за кандидатстване за длъжността ще се извършва в регистратурата на в.ф. 36940.

Да се прилагат: CV, копие на диплома за образование, медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява