СЧЕТОВОДИТЕЛ

Населено място: 

ГР. БУРГАС

Структура / в.ф.: 

В.Ф. 32890 - БУРГАС

Област в която е длъжността: 

ФИНАНСИ

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/06/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТГОВОРНОСТИ:

- ОСЧЕТОВОДЯВА ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ ПРОГРАМЕН СЧЕТОВОДЕНПРОДУКТ;

- РАБОТИ С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ЛОГИСТИКА НА БА";

- УЧАСТВА В ИЗГОТВЯНЕ НА МЕСЕЧНИ , ТРИМЕСЕЧНИ, ГОДИШНИ ОТЧЕТИ И ОБОРОТНИ ВЕДОМОСТИ.

 НЕОБХОДИМО ОБРАЗОВАНИЕ - ВИСШЕ С ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР", СПЕЦИАЛНОСТ: СЧЕТОВОДСТВО/СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ/ФИНАНСИ.

ИЗИСКВА СЕ КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ - РАБОТА С ОСНОВЕН СОФТУЕРЕН ПАКЕТ.

ИЗИСКВА СЕ 3/ТРИ/ ГОДИНИ СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА;

ДЛЪЖНОСТТА ИЗИСКВА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ - ДО НИВО "ПОВЕРИТЕЛНО". НАЗНАЧАВЕНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕННТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА ПО ОБРАЗЕЦ, АВТОБИОГРРАФИЯ/CV/ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ, КОПИЕ НА: ДИПЛОМА ОТ ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВА КНИЖКА/ИЛИ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ТРУДОВИЯТ СТАЖ, СЕРТИФИКАТИ, КУРСОВЕ. /ВСИЧКИ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ДА БЪДАТ СОБСТВЕНОРЪЧНО ЗАВЕРЕНИ С "ВЯРНО С ОРИГИНАЛА" И ПОДПИС/.

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: ОСНОВНА ЗАПЛАТА - ОТ 980 ЛЕВА ДО 1 150 ЛЕВА, 1% ВЪРХУ ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВСЯКА ГОДИНА СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, 32% ВЪРХУ ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТА В МО, ПОРЦИОННИ ПАРИ - 200 ЛЕВА.

ДЛЪЖНОСТТА СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО УСЛОВИЯТА НА ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР, С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - ДО 02.06.2023 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

ЗА КОНТАКТ: СТАРШИНА СТОЯНОВА - 056/859218, nsbs@armf.bg

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява