Сервитьор

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

в.ф. 34410 - Варна

Област в която е длъжността: 

Обслужващи дейности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Сервитьор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/06/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

- Oбразование: средно;

Основни отговорности: Сервиране на ястия и напитки.

 

 Трудово възнаграждение: 1280,40 лв.

Допълнително възнаграждение: 

- по 1% за всяка година трудов стаж на същата или сходна длъжност;

- порционни пари (за храна) - ежемесечно.

 

Вид на договора: Трудов договор, безсрочен, на пълно работно време

Други: Разрешение за достъп до национална класифицираната информация с ниво „За служебно ползване

Начин на кандидатстване :

- CV, копие на диплом за завършено средно образование, копие на трудова книжка

 - по e-mail n1@armf.bg и директно кандидатстване

 

Лице за контакти:  Цветан Андреев, Мина Митева сл.тел. 052/552092; 052/552103

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява