Шофьор, автобус

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

в.ф. 34410 - Варна

Област в която е длъжността: 

Транспортни дейности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Шофьор, автобус

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/08/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за длъжността:


- образование: средно;

- свидетелство за управление на МПС: кат.D

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

- Осигуряване безопасен превоз на хора и товари в градски и извън градски условия;

- Поддържка, обслужване и експлоатация на зачисленото му МПС.

 

Трудово възнаграждение: 780,00 лв - 800,00 лв. (предстои актуализация на трудовото възнаграждение)

Допълнително възнаграждение: 

- 32% работа в МО;

- по 1% за всяка година трудов стаж на същата или сходна длъжност;

порционни пари (за храна) - ежемесечно.

Вид на договора: трудов договор, безсрочен, на пълно работно време

Начин на кандидатстване :

- CV, копие на диплом за завършено средно образование, копие на свидетелство за управление на МПС, копие на трудова книжка

- по e-mail

e-mail n1@armf.bg

Лице за контакти:  Николай Кирчев, Мина Митева сл.тел. 052 / 552103 552092

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява