Шофьор, товарен автомобил

Населено място: 

гр.Бургас

Структура / в.ф.: 

в.ф. 26870

Област в която е длъжността: 

Транспортни дейности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Шофьор, товарен автомобил

Крайна дата за подаване на формуляри: 

25/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

- Осигуряване безопасен превоз на хора и товари в градски и извън градски условия;

- Поддържка, обслужване и експлоатация на зачисленото му МПС.

 - При необходимост изпълнява задълженията на длъжността „Пазач, фар“ на 24-часови дежурства.

Трудово възнаграждение: 790,00 лв

Допълнително възнаграждение: 

- 32% работа в МО;

- по 1% за всяка година трудов стаж на същата или сходна длъжност;

порционни пари (за храна) - ежемесечно.

Вид на договора: трудов договор, безсрочен, на пълно работно време

Начин на кандидатстване :

- CV, копие на диплом за завършено средно образование, копие на свидетелство за управление на МПС, копие на трудова книжка

 

Лице за контакти:  Яна Дамянова, Емилия Монева сл.тел. 052 / 552036

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява