СКСО-БЛО

Населено място: 

Пловдив

Структура / в.ф.: 

Батальон за логистично осигуряване

Област в която е длъжността: 

Технически изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Електрозаварчик

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/05/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ

Наименование на длъжността: „Електрозаварчик”

в отделение за поддръжка на взвод за ремонт и поддръжка в рота за ремонт, поддръжка и евакуация на военно формирование 56120 – Пловдив

Код по НКПД 2011г.: 7212 2004

Код по длъжностни нива: И2-14

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални образователни и квалификационни изисквания:

А. Образование: завършен Х клас.

Б. Специалност: Не се изисква определена.

В. Професионална квалификация:

- II степен на професионална квалификация;

- Курс за електродъгово и заваряване в инертна/активна защитна газова среда с плътна топяща се електродна тел СО.

2. Професионален стаж – не се изисква.

3. Ниво на разрешение за достъп до класифицирана информация: Служебно ползване.

4. Пол – без значение.

5. Възраст - без значение.

II. Допълнителните изисквания:

1. Физически и психически здрав.

2. Срочност – изисква се при изпълнението на функционалните задължения и поставените задачи.

3. Отговорност за осъществяване на трудовия процес – свързан с работа с хора и опазване на класифицирана информация.

4. Отговорност за решенията – вземане на самостоятелни решения при изпълнението на функционалните задължения и поставените задачи.

5. Отговорност за средствата и предметите на труд – пряка отговорност за средствата и предметите на труд.

6. Отговорност за безопасността на други лица – изпълнението на работата не носи такива последствия.

7. Умение за работа в колектив – изисква се при работата.

III. Основни функционални задължения:

- да умее да извършва електродъгово заваряване;

- да умее да извършва заваряване в инертна/активна защитна газова среда с плътна топяща се електродна тел СО;

- да следи за изправността на електрожена, телоподаващия апарат, металорежещите машини, както и за всички останали инструменти, с които работи;

- да се грижи за спазването на техническата безопасност и охраната на труда;

- да извършва ремонт по автомобилната техника, по сградния фонд и прилежащите територии към районите на формированието;

- длъжността се изпълнява при условията на ненормиран работен ден.

Характерът на работата налага при необходимост (регулярно) изпълнение на трудовите задължения и след изтичането на нормираното работно време.

ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

- основно трудово месечно възнаграждение от 665,00 до 687,00 лв. (с изпитателен срок 6 месецa);

- 32% от основното трудово възнаграждение за работа в МО;

- по 1% за всяка прослужена година по специалността;

- порцион за храна 120 лв.

НАЗНАЧАВАНЕ

1. Изпращане на CV на e-mail: ls_56120@abv.bg.

2. Кандидатът ще бъде уведомен за провеждане на събеседване и подаване на необходимите документи.

3. Трудов договор ще се сключи със срок на изпитване.

4. Дата на овакантяване на длъжността: 01.04.2021 г.

ЗА КОНТАКТИ Тел. № 0889 361530; e-mail: ls_56120@abv.bg.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява