Специалист

Населено място: 

гр.Русе

Структура / в.ф.: 

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

дейностите и услугите, предоставяни във Военен клуб-Русе

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/05/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Описание на длъжността:Участва в подготовката и организацията на културно-образователни програми, концертна дейност, честване на професионални празници на Българската армия с участието на военнослужещи и техните семейства, както и членове на военно-родолюбивите съюзи. Участва в дейността на социалната кухня към МО в гр.Русе. Следи за изпълнението на договори, касаещи дейността на военния клуб.

Длъжността се заема за неопределно време, със срок за изпитване в полза на Работодателя в размер на 6 месеца.

2. Основни изисквания:

2.1. Образование - средно;

2.2. Професионален опит - не се изисква.

3. Необходими документи:

3.1. CV-автобиография;

3.2. Копия от документи за завършено образование, придобита проф. квалификация (документът да е издаден от проф. училище, проф. гимназия, проф. колеж за проф. обучение и др.);

3.3. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка, УП -3 и др.).

Лице за контакти: Йорданка Йорданова

e-mail за контакт: j_jordanova@militaryclubs.bg

тел. за контакт: 0892 606 801

Прием на документи: Документи се приемат в Териториален отдел-Варна, к.к."Св.св.Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда, от 09.00 часа до 17.00 часа в работни дни от понеделник до петък.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява