Специалист-администратор

Населено място: 

гр. Варна, Военен клуб - Варна

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Специалист-администратор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

25/09/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Посреща, настанява, регистрира и изпраща гостите на Военен клуб - Варна;

2. Издава първични платежни документи (фактури, сметки и др.) за ползваните услуги;

3. Информира гостите на хотела за предлаганите в него допълнителни услуги;

4. Изготвя справки и обобщава информация свързана с работата на хотелската част.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - средно;

2. Професионален опит - не се изисква, но ще е предимство при подбора.

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване за длъжността:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИА "ВКВПД" /по образец, попълва се на място/;

2. Автобиография - CV;

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копия от документи за трудов стаж и професионален опит (трудова книжка, УП-3 и др.)

ІV. Прием на документи:

Документите за кандидатстване се подават в Териториална дирекция-Варна: гр. Варна, К. к. "Св. св. Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда, от 9,00 ч. до 17,00 ч. в работни дни от понеделник до петък.

V. Лице за контакт:

Йорданка Йорданова, тел. 0892 606 801

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява