специалист - администратор

Населено място: 

гр. Царево, гр. Созопол

Структура / в.ф.: 

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

специалист - администратор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/04/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Посреща, регистрира, обслужва и изпраща гостите на хотела.

Длъжността е сезонна за периода от 01.06.2023 г. до 30.09.2023 г. /вкл/. и се заема по Допълнително разписание на длъжностите. 

Длъжността специалист - администратор е вакантна в обектите към Териториална дирекция -Бургас в следните градове:

гр. Созопол, Военен клуб - Созопол – 3 щ.бройки.

гр. Царево, Военен клуб - Царево – 4 щ.бройки

Изисквания за заемане на длъжността:

Средно образование (придобита професионална квалификация и /или професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство ще е с предимство при подбора);

- Професионален опит не се изисква, но ще е с предимство при подбора.

Необходими документи:

1.Заявление до изпълнителния директор /свободен текст с посочен телефон за връзка/;

- Автобиография -CV;

- Копия от документи за завършено образование, придобита проф.квалификация (документът да е издаден от проф.училище, проф.гимназия, проф.колеж за проф.обучение и др.);

- Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит (трудова книжка, УП -3 и др.)

Прием на документи:

Документите се подават в Териториална дирекция - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" № 48, ет . 2, ст. 5, от 9:00 ч. до 17:00 ч. в работни дни от понеделник до петък.

Лице за контакт: Галя Михова,

тел. за контакт: 0879942672

е-mail за контакти:g_mihova@militaryclubs.bg

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява