специалист - администратор

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

ИА"Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

специалист - администратор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

22/02/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 Осигурява обслужване по посрещане, настаняване и изплащане на гости в хотелската част към ВК - Сливен. При необходимост влиза в смените на камериерите.

Длъжността "специалист - администратор" е целогодишна и се заема по Допълнително разписание на длъжностите  в обект към ТД - Бургас в гр. Сливен в  хотел ВК-Сливен - 1 щатна бройка.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - средно.

2. Професионален опит - не се изисква, но ще е с предимство при подбора.

Необходими документи:

1. Заявление до изпълнителния директор / свободен текст с посочен телефон за връзка/;

2. Автобиография - CV;

3. Комие от документи за завършено образование, придобита професионална квалификация / документът да е издаден от проф. училище, проф. гимнация, проф. колеж и др./;

4. Копие от документи удостоверяващи професионалния опит - /трудова книжка, УП-3 и др./;

 

Прием на документи:

Документи се подават в работни дни, от понеделник до петък, от 9.00 часа до 17,00 часа на адрес: гр. Сливен, Военен клуб - Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет. 1 

 

Лице за контакт:

Атанас Чолаков

тел.за контакт: 0892606842

e-mail за контакт: vk_sliven@militaryclubs.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява