Специалист-администратор

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Специалист-администратор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

22/02/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Описание на длъжността:

1. Работи в областта на хотелските услуги, предоставяни в стаите за гости на ВК-Троян.

2. Посреща, настанява и изпраща военни и цивилни служители от системата на Министерство на отбраната и Българската армия, както и външни потребители, като стриктно спазва нормите на вежливост и култура на поведение.

3. Вписва в хотелската компютърна система и хотелския регистър всички данни, свързани с настаняването и пребиваването на госта в стаите за гости.

4. Предоставя на гостите адресна карта за регистриране и издава фактури за ползваните услуги.

5. Упражнява наблюдение по ежедневното почистване и зареждане на стаите за гости.

6. Работи по график.

7. Длъжността е по Допълнително разписание на длъжностите.

 

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование-средно;

2. Професионален опит - не се изисква.

 

III. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИАВКВПД - свободен текст, с посочен телефон за контакт;

2. Автобиография - CV;

3. Копия от документи за придобит трудов стаж и професионален опит (трудова книжка, УП-3 и др.);

4. Копия от документи за завършено образование.

 

IV. Прием на документи:

Документите за кандидатстване се подават в гр. София, бул. "Тотлебен" № 34 А, хотел "Шипка".

Деловодство, ет. 2, стая 246 от 9:00 часа до 17:00 часа в работни дни от понеделник до петък.

 

V. Лице за контакт:

Цветанка Баталова

е-поща: c_batalova@militaryclubs.bg

тел. за контакт: 02/922 15 71

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява