Специалист-администратор

Населено място: 

гр. Гоце Делчев

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Специалист-администратор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/07/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Описание на длъжността:

Осигурява обслужването по посрещане, настаняване и изпращане на гости на хотелската част към Военен клуб - Гоце Делчев.

Информира гостите на хотела за условията и реда на настаняване и правилата на вътрешния ред.

Вписва в хотелската компютърна система и хотелския регистър всички необходими данни.

Издава фактури за ползваните услуги, като спазва нормативните изисквания за попълване и отчитане,

Изготвя справки и сведения, касаещи хотелската част.

 

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - средно;

2. Професионален опит не се изисква, но ще е предимство при подбора;

3. Компютърни умения - работа с хотелска компютърна система.

 

III. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - свободен текст, с посочен телефон за контакт.

2. Автобиография - CV;

3. Копия от документи за придобит трудов стаж и професионален опит (трудова книжка, УП-3 и др.)

4. Копия от документи за завършено образование.

 

IV. Прием на документи:

Документите за кандидатстване се подават в гр. София, бул. Тотлебен № 34 А, хотел "Шипка",

Деловодство, ет. 2, стая 246 от 9:00 часа до 17:00 часа в работни дни от понеделник до петък.

 

V. Лице за контакт:

Цветанка Баталова

e-mail: c_batalova@militaryclubs.bg

тел. за контакт: 02/922 15 71

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява