Специалист-медицинска сестра

Населено място: 

с. Орешак, община Троян

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Социални услуги

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Специалист-медицинска сестра

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/12/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Описание на длъжността:

1. Отговаря за здравното обслужване на настанените в Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди - с. Орешак.

2. Води личните досиета на настанените лица, като съхранява и документите на тези, които нямат близки или не са в състояние да ги съхраняват сами.

3. Следи за приема на изписаните от лекар медикаменти и правилното им раздаване.

4. Извършва манипулации и лечебни процедури.

5. Спазва хигиенния режим, съобразно санитарно-хигиенните изисквания.

II. Изисквания за заемане на длъжнността:

1. Образование: висше-бакалавър по специалността.

2. Професионален опит - не по-малко от 2 години по специалността.

III. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИА "ВКВПД" - свободен текст, с посочен телефон за контакт;

2. Автобиография - CV;

3. Копия от документи за придобит трудов стаж и професионален опит (трудова книжка, УП-3 и др.).

IV. Прием на документи:

Документите за кандидатстване се подават в гр. София, бул. Тотлебен № 34 А, хотел "Шипка".

Деловодство, ет. 2, стая 246 от 9:00 часа до 17:00 часа в работни дни от понеделник до петък.

V. Лице за контакт:

Людмил Занев

е-поща: l_zanev@militaryclubs.bg

тел. за контакт 02/922 15 80

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява