СТАРШИ ЕКСПЕРТ

Населено място: 

гр. Бургас

Структура / в.ф.: 

в.ф. 54950 - Бургас

Област в която е длъжността: 

ТЕХНИЧЕСКА

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

1.Извършва административно - организационна и контролна дейност.

2. Води делова коренспонденция, участва в анализ и обработка на данни.

3. Изготвя справки, отчети и заявки.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ: осъществява дейност по контрол, координиране осигуряването на безопасни условия на труд.

ОБРАЗОВАНИЕ: висше/бакалавър/; област на висшето образование - "Технически науки", не се изисква определена специалност.

ДСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ - НИВО "пОВЕРИТЕЛНО".

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:

- основна заплата - 910,00 лв.;

- % за всяка година стаж по специалността;

- порционни пари.

Необходими документи: заявление за постъпване на работа, автобиография, копие на диплома за завършено образование, копие на сертификати, на курсове, копие на трудова книжка.

За контакт: старшина Стоянова, тел. 056/859218, nsbs@armf.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява