Старши експерт "Проектиране на електрически системи"

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 52750

Област в която е длъжността: 

Проектиране ЕС

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт в сектор "Проектиране на електрически системи" (по оптични и медни структурни кабелни системи)

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/03/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 Основни изисквания за длъжността:

 Минимална образователна степен "бакалавър", в областта на информационните технологии и комуникации.

  1. Участва във възлагането, проектирането, разработването и внедряването на оптични и медни структурирани кабелни системи;
  2. Участва в изготвянето анализи, доклади и отчети за изпълнението на проекти;
  3. Участва в изготвяне на технически спецификации и процедури по доставки на оборудване по части оптични и медни структурирани кабелни системи;
  4. Основна заплата за длъжността - 1270.00 лв.;
  5. 32 % към основната заплата МО;
  6. Процент прослужено време;
  7. Пари за храна ежемесечно в размер на 200 лв.

 

 Крайната дата за подаване на CV на e-mail: d.stoyanov@icis.bg е: 30.03.2024 г.

 

 Други изисквания:

- допълнителни умения (препоръчително) –  AutoCAD, Microsoft Office

- за длъжността се изисква РДКИ „Секретно“(процедурата по проучването отнема около 3 месеца)

 Подадено CV за кандидатстване не означава непременно одобрение и не гарантира назначаване. Само одобрения кандидат ще бъде поканен на събеседване.

 Конфиденциалността на всички подадени от кандидатите CV е гарантирана по смисъла на Закона за защита на личните данни.

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява