Старши експерт в сектор „Системно интегриране, изграждане и развитие на КАС“

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

в.ф. 52750

Област в която е длъжността: 

Системно интегриране, изграждане и развитие на КАС

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт в сектор „Системно интегриране, изграждане и развитие на КАС“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/02/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

        - Участва в изготвяне на предпроектни проучвания и тактико-икономически проучвания и анализи, свързани със системното интегриране, изграждане и развитие на КАС;

           - Участва в изготвяне на проекти, свързани със системното интегриране, изграждане и развитие на КАС, съгласно ЗУТ;

 - Участва в изготвяне на технически спецификации, свързани със системното интегриране, изграждане и развитие на КАС, съгласно Закона за обществени поръчки;

 Други изисквания:

 - специалност – висше инженерно образование – бакалавър в областта на информационните технологии или телекомуникации;

 - допълнителна квалификация – компютърни умения: AutoCAD, Windows, Microsoft Office, Internet;

 - за длъжността се изисква РДКИ „Секретно“.

 Подаване на CV на e-mail: d.n.stoyanov@armf.bg

Подадено CV за кандидатстване не означава непременно одобрение и не гарантира назначаване.

 Само одобрения кандидат ще бъде информиран.

 Конфиденциалността на всички подадени от кандидатите CV е гарантирана по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява