Старши специалист

Населено място: 

Ловеч

Структура / в.ф.: 

ВФ 24480 Ловеч

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/06/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Да притежава свидетелство за управление на МПС, категория "Д".

2. Да отговаря за техническата изправност на автобусите, транспортните автомобили, кранове и средства за товаро-разтоварни работи.

3. Да извършва всички дейности по технически обслужвания, текущи ремонти на АТТ, съгласно инструкциите за експлоатация.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява