Старши специалист в регистратура за некласифицирана информация

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

в.ф. 34410 - Варна

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист в регистратура за некласифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

25/05/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за длъжността:

- Oбразование: средно;

- Компютърни умения: Работа с MS Office - Word, Excel;

 Описание на длъжността:

Приема, отчита, използва, разпределя, раздава, събира и съхранява некласифицирани документи и материали, съгласно „Вътрешни правила за организацията на документооборота на некласифицираните документи във военните формирования от Военноморските сили” и подзаконова нормативна база – заповеди, разпореждания и указания.

 Трудово възнаграждение: 780,00 лв - 835,00 лв. 

Допълнително възнаграждение: 

- 32% работа в МО;

- по 1% за всяка година трудов стаж на същата или сходна длъжност;

- порционни пари (за храна) - ежемесечно.

Вид на договора: трудов договор, безсрочен, на пълно работно време

Начин на кандидатстване :

- CV, копие на диплом за завършено средно образование, копие на трудова книжка

 - по e-mail n1@armf.bg

Лице за контакти:  Николай Кирчев, Мина Митева сл.тел. 052 / 552103 552092

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява