Старши специалист в регистратура за некласифицирана информация

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

в.ф. 34410 - Варна

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист в регистратура за некласифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/02/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за длъжността:

- Oбразование: средно;

- Компютърни умения: Работа с MS Office - Word, Excel;

 Описание на длъжността:

Обработва входящите и изходящите документи и кореспонденция, завежда и докладва постъпилите докумети.

Изготвяне на актовете за унищожаване на документи, участва в комисии за извършване на проверки.

 Трудово възнаграждение: 960,00 лв - 990,00 лв. 

Допълнително възнаграждение: 

- 32% работа в МО;

- по 1% за всяка година трудов стаж на същата или сходна длъжност;

- порционни пари (за храна) - ежемесечно.

Вид на договора: трудов договор, безсрочен, на пълно работно време

Начин на кандидатстване :

- CV, копие на диплом за завършено средно образование, копие на трудова книжка

 - по e-mail n1@armf.bg

Лице за контакти:  Цветан Андреев, Мина Митева сл.тел. 052 / 552103 552092

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява