Старши специалист в служба "Финанси"

Населено място: 

гр. Земен, обл. Кюстендил

Структура / в.ф.: 

34690

Област в която е длъжността: 

Изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

25/02/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

код по НКПД 3359 3022

 

- длъжността изисква достъп до класифицирана информация до ниво "ПОВЕРИТЕЛНО", назначаването се извършва след получаване на достъп до класифицирана информация;

- Да  оформя движението и архивирането на първичните счетоводни документи;

работи със складова програма и други компютърни програми необходими за изготвяне на справочни документи;

- съдействa на материално отговорните лица относно първичните счетоводни документи и уточняване на складовите наличности;

- участва в комисии, в които се изисква финансов орган;

- подпомага главния счетоводител при изготвянето на изискващите се финансови отчети.

mail: 34690к@mail.bg

029251054 - служба "Личен състав"

 

 

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява