СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ В ЗВЕНО "АДМИНИСТРАТИВНО ДОКУМЕНТАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"

Населено място: 

РАДКО ДИМИТРИЕВО

Структура / в.ф.: 

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26910

Област в която е длъжността: 

АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/12/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Старши специалист в звено "Административно документално осигуряване"

Основни задължения:

- обработване на информация;

- изготвяне и разнасяне на документи;

- изготвяне на месечни, шестмесечни и годишни анализи;

- участва в разработването на планове и различен тип документи и справки;

- изготвяне на различни видове сведения, анализи, разчети, актове, протоколи и др.

Основни изисквания:

- средно образование;

- практическа дейност в продължение на 1/една/ година;

- добро здравословно състояние;

- разрешение за достъп до ниво на класифицирана информация - "Поверително";

- добра компютърна грамотност

Телефон за връзка: 0899/842 391 - Стела Василева

Адрес: с. Радко Димитриево, ул. "Бургаско шосе" № 1

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява