Техически сътрудник

Населено място: 

Сливен

Структура / в.ф.: 

22220

Област в която е длъжността: 

икономика

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Технически сътрудник

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/01/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Населено място: 

Сливен

Структура / в.ф.: 

22220

Област в която е длъжността: 

Икономика

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Технически сътрудник

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/01/2021

Описание и основни изисквания за длъжността:

 

1. Длъжността е по допълнително разписание на длъжностите.

 

 

2. Трудовият договор е със срок на изпитване до 6 /шест/ месеца - в полза на работодателя.

 

 

3. Образование и квалификация.

 

 

- Образование - средно;

 

 

- Специалност - икономика

 

- Допълнителна професионална квалификация - работа с Microsoft Office.

 

 

5. Професионален опит - над 1 /една/ година професионален опит, придобит в резултат на работа на сходни длъжности

 

 

6. Необходими документи за постъпване на работа:

 

 

- Заявление до командира на военно формирование 22220 - Сливен;

 

 

- Автобиография (CV); 

 

 

- Копие на диплома за завършено образование;

 

 

- Документи за работа - с Microsoft Office;

 

- Свидетелство за съдимост за работа в МО - след номиниране за назначаване;

 

 

- Медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

 

- Удостоверение от психодиспансер, че не се води на отчет -  след номиниране за назначаване;

 

 

- Копие на трудова книжка - за удостоверяване на трудовия стаж. 

 

 

Документите се подават във военно формирование 22220- Сливен, гр. Сливен, ул. "Роза Люксембург" № 1. 

 

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия. 

Номинираните кандидати ще бъдат поканени на практически тест за компютърните им умения и на събеседване.

 

 

Кандидатите ще бъдат уведомени писменно и/или по телефон за резултатите. 

 

 

 

За допълнителна информация - подполковник Величка Неделчева, служебен телефон: 044/617010, GSM: 0889503145 от 08.00ч. до 17.00ч. 

 

 

Забележка: документите ще се приемат до 15.30 часа на 15.01.2021 година.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява