ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Населено място: 

БУРГАС

Структура / в.ф.: 

В.Ф. 32890

Област в която е длъжността: 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Минимална образователна степен: 

  • Професионален бакалавър

Наименование на длъжността: 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНШ ОТГОВОРНОСТИ: - ИЗВЪРШВА АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ;

                                                        - МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ: ПОДПОМАГА ЕЖЕДНЕВНАТА ДЕЙНОСТ НА ДОКТОРА.

ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР С КВАЛИФИКАЦИЯ "ПРЕФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"; "ФЕЛДШЕР" или "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА".

ОСНОВНА ЗАПЛАТА: МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ: ПОРЦИОННИ ПАРИ, 1% ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ВСЯКА ГОДИНА СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА.

СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - ДО 31.12.2020 Г.

РАБОТНО ВРЕМЕ - НА СМЕНИ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА, АВТОБИОГРАФИЯ, КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОПИЕ НА СЕРТИФИКАТИ И КУРСОВЕ, КОПИЕ НА ТРУДОВА КНИЖКА.

ЗА КОНТАКТ: старшина Стоянова, тел. 056/859218, nsbs@armf.bgина Стоянова, тел. 056/859218, nsbs@armf.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява