Техник - механик съобщителни и свързочни съоръжения

Населено място: 

Стара Загора

Структура / в.ф.: 

24150

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник - механик съобщителни и свързочни съоръжения

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/09/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изпълнява дейности по осигуряване на проводните комуникации от АТЦ.

Трудово възнаграждение 797,00 лв., 

допълнителни възнаграждения:  Порционни пари, пари за облекло - веднъж годишно и добавка за работа в системата на МО.

Сключва се трудов договор със срок на изпитване 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

Изисквания към кандидатите:

 - Да са завършили средно образование;

- Компютърна грамотност - Word и Excel - удостоверено с документ.

 Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до командира на 2 механизирана бригада  - Бригаден генерал Станимир Христов.

2. CV (автобиография).

3. Медицинско свидетелство за работа.

4. Копие на диплома за завършено средно образование.

5. Копие на документ за компютърна грамотност - Word и Excel.

6  Копие на документ за трудов стаж.

7. Декларации по образец, предоставени от работодателя.

Всички копия на документите следва да бъдат собственоръчно заверени с „Вярно с оригинала” и подписани.

С кандидатите ще бъде проведено интервю, като за времето и мястото ще бъдат уведомени допълнително.

За контакт: Димчо Иванов – 0886 334 734

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 01.09.2023 г.

За допълнитена информация в прикачената  Заямка - спецификация за свободно работно място.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява