вакантна длъжност - "Главен специалист" в отделение "Радиолокационни системи"

Населено място: 

с. Братово област Бургас

Структура / в.ф.: 

военно формирование 26600-Братово

Област в която е длъжността: 

НКПД - 3359 3026

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

"Главен специалист" в отделение "Радиолокационни системи"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

25/08/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТГОВОРНОСТИ:

ПОМАГА НА НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛЕНИЕТО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ПЛАНИРАЩИ ДОКУМЕНТИ, ЗАПОВЕДИ, РАЗПОРЕЖДАНИЯ, ИНСТРУКЦИИ И МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАДИОЛОКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЗОНАТА.

- ДА УЧАСТВА В АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И СВОДКИТЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА РЛС И ПРЕДЛАГА НА НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛЕНИЕТО МЕРКИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМТЕ.

- ДА ПОДГОТВЯ МЕСЕЧНИТЕ СВЕДЕНИЯ ЗА ОТЧИТАНЕ РАБОТАТА НА СУАСПВО.

- СТРОГО ДА СПАЗВА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА С ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

- ДА УЧАСТВА КАТО ЧЛЕН В СЪСТАВА НА ЗАПОВЯДАНИТЕ КОМИСИИ.

 

ДЛЪЖНОСТТА ИЗИСКВА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ДО НИВО "ПОВЕРИТЕЛНО". НАЗНАЧАВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕННТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА ПО ОБРАЗЕЦ, АВТОБИОГРРАФИЯ/CV/ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ, КОПИЕ НА: ДИПЛОМА ОТ ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВА КНИЖКА/ИЛИ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ТРУДОВИЯТ СТАЖ, СЕРТИФИКАТИ, КУРСОВЕ. /ВСИЧКИ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ДА БЪДАТ СОБСТВЕНОРЪЧНО ЗАВЕРЕНИ С "ВЯРНО С ОРИГИНАЛА" И ПОДПИС/.

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: ОСНОВНА ЗАПЛАТА - 873 ЛЕВА , 1% ВЪРХУ ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВСЯКА ГОДИНА СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, 32% ВЪРХУ ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТА В МО, ПОРЦИОННИ ПАРИ - 200 ЛЕВА.

ЗА КОНТАКТ: КАПИТАН КАНЕВА - 0886320939, vf_26600@abv.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява