в.ф. 22280 - Корен

Населено място: 

с. Корен

Структура / в.ф.: 

в.ф. 22280

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност - изпълнител II група

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Електротехник, поддръжка на сгради

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/01/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността е по допълнително разписание на длъжностите.

Функционални задължения:

Изпълнява дейности по експлоатацията и поддържането на електрическата мрежа във военното формирование и следи за правилната, безопасната и безотказна работа на всички основни електрически консуматори, както и ежедневно да извършва необходимата им профилактика. Контролира и участва в монтажа и демонтажа на всички електрически консуматори във формированието.

Формиране на заплатата:

1. Основна месечна заплата - 650 лв.

2. Добавка за работа в Министерството на отбраната - 32%.

3. Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж по 1 % за всяка година стаж по специалността.

4. Порционни пари - 120 лв.

Режим на работа:

8 часов работен ден, пет дневна работна седмица.

Необходими документи:

1. Заявление за постъпване на работа до Командира на военно формирование 22280 - Корен.

2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Копие на диплома за завършено образование, заверена от кандидата с подпис и трите имена.

4. Копие на курсове и квалификации, свързани със специалността, заверени от кандидата с подпис и трите имена.

5. Копие на трудова книжа, заверена от кандидата с подпис и трите имена или др. документудостоверяващ трудов стаж.

6. Свидетелство за съдимост за работа в МО / след номиниране за назначаване/.

7. Етапна епикриза и служебна бележка за психологическа пригодност от психодиспансер по местоживеене.

Място за подаване на документите: Военно формирование 22280 - Корен.

Подборът на кандидатите ще се извърши от работодателя и назначена комисия. Кандидатите ще бъдат уведомени по телефон за резултатите.

Лице за контакт: старши сержант Радослава Димитрова, GSM: 0898 764780

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява