ВФ 52370_26072021

Населено място: 

с. Негушево, област Софийска

Структура / в.ф.: 

52370

Област в която е длъжността: 

администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/09/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Старши експертът изпълнява задачи, свързани с извършване проверки на мълниезащитните съоръжения на сградния фонд и войсковите райони във военните формирования от Българската армия.

8 часов режим на работа,длъжността се изпълнява в условията на ненормиран работен ден.

основни задължения:

- проверява състоянието, техническата изправност и съответствието с техническите изисквания на мълниезащитните инсталации в зоната на отговорност и дава експертна оценка за тяхната годност.

- при констатирани нарушения дава препоръки  за привеждането на мълниезащитните съоръжения в съответствие с изискванията на регламентиращите документи.

- разработва, на основание заявки от военните формирования, план-график за проверка на мълниезащитните съоръжения и го свежда до военните формирования -заявители.

изисквания за длъжността:

Преминато обучение/курс по мълниезащита на сгради и съоръжения.

Професионален опит в областта на мълниезащита на сгради и съоръжения и/или електротехниката.

Необходими документи за постъпване на работа:
- заявление /молба/за постъпване на работа; 

- автобиография (CV);

- копие на диплома за завършено образование;

- удостоверение за преминато обучение/курс по мълниезащита на сгради и съоръжения.

- копие на документ за компютърна грамотност;

- свидетелство за съдимост - след номиниране за назначаване;

- медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

- копие на трудова книжка - за удостоверяване на трудовия стаж.

 

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с "Вярно с оригинала" и подписани от кандидата.

Място за подаване на документи – с. Негушево, обл,София, военно формирование 52370.

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефон за резултатите.

За допълнителна информация: майор ИвоХристов - тел. 029229947

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява