в.ф22130-20200622-01

Населено място: 

гр. Ямбол

Структура / в.ф.: 

военно формирование 22130

Област в която е длъжността: 

Право

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

младши юрисконсулт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/07/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1.Отговаря за законосъобразното прилагане на законодателството във военно формирование 22130

2.Отговаря за всички пропуски ивреди, настъпили от неправилно прилагане и тълкование на нормативните разпоредби

3.Носи отговорност за законосъобразното съставяне на издаваните от командира на военното формирование заповеди и разпореждания

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява