в.ф.22620

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

в.ф.22620

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт в отделение "Логистика"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

-Да обработва и изготвя документи по съхранението, разпределението и отчета на материалните ресурси:

-Да подпомага началника на отделението:

-Да участва в комисии при провеждане на обществени поръчки:

-Да пази в  тайна служебната информация и личните данни:

-Да изготвя периодичните отчети и сведения по логистичнито осигуряване:

-Да изпълнява и други задачи възложени му от началника на формированието.

 

 

 

 

Заявленията да се подават лично в регистратурата на в.ф.22620-София:

Адрес; гр.София, п.к.1784, квартал Полигона, бул. "Цариградско шосе" №113-А:

Лице за контакт; с-на Пешов - 029228188.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява