в.ф.24510-София

Населено място: 

гр. София кв. Илиянци

Структура / в.ф.: 

в.ф. 24510-София

Област в която е длъжността: 

Технически дейности НКПД-2422 6056

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/02/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжностт:

Експерт в звено метрологичен контрол.

Образование:

-Висше техническо със степен не-пониска от "Бакалавър".

Квалификации:

Да притежава удостоверение за проверка и метрологичен контрол (ремонт) на СИ на линейнно-ъглови велечини, вакуум и налягане, обем и разход и електромагнитни величини.

-Компютърна грамотност MS OFFICE

Други изисквания.

-Без ограничение в пола.

-Да не е трудоустроен и алергичен към горива.

-Да е физически и психически здрав и работоспособен.

-Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", ако кандидата не притежава такова.

Възнаграждения за длъжността.

-Основна месечна заплата от 1070 лв. до 1250 лв.

- % за професионален опит.

- 32 % за работа в МО.

- Порционни пари 200 лв.

Адрес за кореспонденция:

гр. София кв. Илиянци бул. "Рожен" № 98

Документите  ( заявление за назначаване на длъжност, автобиография, копие на диплома за завършено образование) се подават лично в регистратурата на в.ф. 24510-София 

в работни дни от понеделник до петък от 08:30ч. до 12:00ч. и от 14.00ч. до 16:00ч.

Електронна поща за подаване на документи по електронен път на адрес: 24510-uci@armf.bg 

Лице за контакт в работно време от 08:30ч. до 16:00ч. 

Телефон за връзка 0884542376 майор Рунтев 

0885713664 ц. сл. Биляна Славкова

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява