в.ф.46690, 23.06.2020г., №1

Населено място: 

Пловдив

Структура / в.ф.: 

в.ф. 46690

Област в която е длъжността: 

Обсужващ персонал

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

"Работник, кухня" в Гарнизонен стол

Крайна дата за подаване на формуляри: 

13/07/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

- Длъжността е в Гарнизонен стол на военно формирование 46690 – Пловдив;

- Режим на работа - 8 часов работен ден;

- Основно месечно възнаграждение: в размер на 615, 00 лева;

- Допълнително възнаграждение: 32% за работа в МО;

- Допълнително възнаграждение: по 1% за всяка година стаж по специалността;

- Порцион - 120 лева.

 Изисквания за заемане на длъжността:

· Образование - средно образование;

· Придобита специалност – не се изисква;

· Квалификация – не се изисква;

· Изисквания, относно необходими личностни качества;

- умения за работа в екип;

- умения за писмена и устна комуникация;

- умение за поддържане на доверие и авторитет;

- лична дисциплина и отговорност при изпълнението на всички поставени задачи;

- самостоятелност, деловитост и инициативност;

- честност и порядъчност;

- общителност и култура на поведението; 

Основни функции и задължения:

·        

Да изпълнява всички указания на управителя, главния готвач и готвача за правилното и навременното почистване на продуктите, измиването на посудата и почистването на кухнята, цеховете и столовата;

·        

Да познава особеностите на материалите, от които са направени съдовете и приборите, окисляването, чупливостта, и начина на почистването им и други;

·        

Да измива, дезинфекцира, подсушава и подрежда на определените места всички съдове и прибори;

·        

Да поддържа чисти машините, съоръженията и работното място;

·        

Да събира хранителните отпадъци.

Необходими документи за постъпване на работа:

- Заявление до командира на военно формирование 46690 - Пловдив;

- CV (автобиография) публикувано на сайта;

- Копие на диплома за завършено образование;

- Свидетелство за съдимост -след номиниране за назначаване;

- Медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

- Да представи валидна здравна книжка, съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването – след номиниране за назначаване;

- Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж;

- Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) - при наличие на такива.

Място за подаване на документи - гр. Пловдив, военно формирование 46690 - Пловдив, улица Генерал Радко Димитриев” № 2.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Назначаването на кандидатите ще се извърши след издаване на необходимото разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, изискващо се за длъжността.

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено, при невъзможност по e-mail и/или по телефон за резултатите.

 

Лице за контакт: младши сержант  Таня Парашкевова,
сл.тел. /централа/
: 032 26 92 90, вътр. 32952, e-mail: vf46690@abv.bg .

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява