Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степеннизходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Деловодна и архиварска дейност в централно управление Средно образование главен специалист в сектор "Канцелария и архив" в отдел "АОКА" в дирекция "АПОЧР" 02/05/2024
гр. Бургас Военно окръжие ІІ степен - Бургас Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен на срочен трудов договор до 31.12.2024 г. 15/04/2024
гр. Троян в.ф. 24430 Картография Средно образование Старши специалист в сектор "Картография" - 2 бр. 30/01/2019
гр. Троян в.ф. 24430 Картография Средно образование Старши специалист в секция "Картография" по ДРД 09/06/2023
София в.ф. 22970 техническа Средно образование техник, електрически системи 30/10/2022
8637,с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Технически изпълнител I група Средно образование Авиомеханик 30/09/2018
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества 28/02/2022
София в.ф. 44510 Изпълнител Средно образование Готвач в "Домакинско отделение" 16/04/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Транспорт Средно образование Изпълнител-шофьор - 2 щ. бройки 15/04/2022
гр. Разград Военно окръжие ІІ степен - Разград Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 26/01/2024
гр. Бургас в.ф. 54960 - Бургас техническса Средно образование Главен технически сътрудник 14/07/2020
гр. Стара Загора 54140 поддръжка на сгради Средно образование Работник, поддръжка на сгради 30/08/2019
гр. Троян в.ф.24430 Комунална дейност Средно образование "Чистач" по допълнително разписание на длъжностите 09/04/2020
гр. Ловеч в.ф. 24480 Техническа Средно образование Пазач, въоръжена охрана 04/01/2023
Приселци в.ф. 22580 Икономически дейности Средно образование Старши специалист 10/05/2019
гр. София Министерство на отбраната изпълнител Средно образование „Специалист, държавна администрация“ в дирекция "Стратегическо планиране" 23/08/2023
гр. Враца в.ф. 54 990 Охрана Средно образование Пазач - въоръжена охрана 13/01/2020
гр. Варна, Военен клуб - Варна Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор 25/09/2022
гр. Троян в.ф. 24430 Охранителна дейност Средно образование Охранител (въоръжена охрана)-2 бр 15/02/2019
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение Средно образование Главен специалист в катедра "Техническа експлоатация на летателни апарати" във факултет "Авиационен" 30/06/2021

Страници