Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степеннизходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Добрич Военно окръжие ІІ степен - Добрич Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист 24/07/2019
Пловдив в.ф. 46690 Финанси-изпълнител Средно образование Технически изпълнител 22/01/2021
гр. Бургас, кв. Сарафово, хотел "Сарафово" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - ст.камериер, домакин 12/04/2023
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830-БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование КОРАБЕН ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК, ДВОЙНИ ДЪНА И ЗАТВОРЕНИ СЪДОВЕ 15/04/2019
Ямбол 52590 Охрана Средно образование Пазач въоръжена охрана 02/01/2021
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Технически Средно образование „Технически сътрудник” във Военен стол „Маяк” 10/12/2021
гр. София Военно формирование 28610 Приложни специалисти в държавната администрация, НКПД 3359 3026 Средно образование Главен специалист 29/09/2023
гр. Шумен в. ф. 34200 Охрана Средно образование Пазач, въоръжена охрана 21/01/2019
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Техническа Средно образование Технически сътрудник 24/10/2022
с.Безмер, общ. Тунджа, обл.Ямбол в.ф.26030 изпълнител Средно образование Авиотехник 30/09/2020
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-работник поддръжка 13/08/2021
гр.Варна в.ф. 34410 персонал, зает в сферата на персоналните услуги Средно образование Готвач 31/08/2023
гр. Пловдив в.ф. 32990 Технически длъжности Средно образование Електрозаварчик 28/12/2018
гр. Търговище Военно окръжие ІІ степен - Търговище Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 10/08/2022
гр. Бургас, кв. Сарафово ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Средно образование Изпълнител – сервитьор – 1 бр. в хотел "Сарафово", ТО-Бургас 01/06/2020
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-работник поддръжане на спортни съоръжения за времето - 2 щ. бр. от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително 23/04/2021
София в.ф. 22970 услуги Средно образование Чистач 31/05/2023
гр.Пловдив ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" културно-художествена и техническа дейност Средно образование главен специалист - 1 щатна бройка 25/01/2021
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - готвач 12/04/2023
гр.Варна, к.к."Св.Св.Константин и Елена" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Средно образование изпълнител - главен готвач/готвач - 16 щатни бройки за периода 01.06.2019 г. до 30.09.2019 г. 22/04/2019

Страници