Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляринизходящо сортиране
гр.Варна ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" техническа Средно образование Огняр на парен котел 03/09/2018
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Осигуряване Основно образование Чистач 10/09/2018
гр. София в.ф. 24900 Администрация Бакалавър Старши експерт в секция "Метеорологично осигуряване" 11/09/2018
София Държавна детска градина "Младост" Образование Професионален бакалавър Медицинска сестра 15/09/2018
test test test Магистър test 18/09/2018
test test test Бакалавър test 19/09/2018
гр. София Централно военно окръжие Експертна длъжност с аналитични и контролни функции Бакалавър Старши експерт 28/09/2018
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Експертни длъжност със спомагателни функции Средно образование Младши счетоводител 30/09/2018
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Технически длъжности изпълнители II група Средно образование Стругар 30/09/2018
8637,с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Технически изпълнител I група Средно образование Авиомеханик 30/09/2018
София в.ф. 52750 Проектиране на електрически системи Бакалавър Старши експерт в сектор "Проектиране на електрически системи" 30/09/2018
гр. Пловдив в. ф. 46690 Администрация Средно образование Главен специалист в отделение "Финанси" 04/10/2018
гр. Пловдив в. ф. 52530 Обслужващ персонал Средно образование Огняр на парен котел 04/10/2018
Централен артилерийски технически изпитателен полигон с. Змейово, войскови район извън населеното място. Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) Технически длъжности – Изпълнители І група Средно образование „Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества“ 10/10/2018
Стара Загора 54140 шивашки услуги Средно образование Шивач 10/10/2018
гр. Разград Военно окръжие II степен – Разград Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен технически сътрудник 12/10/2018
гр. Плевен в. ф. 22160 Обслужващ персонал Средно образование Работник, поддръжка на сгради 12/10/2018
гр. Пловдив Военно окръжие І степен - Пловдив Експертна длъжност с аналитични и контролни функции Бакалавър Старши експерт в офис за водене на военен отчет в сектор "ВОКНА" 12/10/2018
гр. Асеновград в. ф. 24490 Обслужващ персонал Средно образование Работник по поддръжка на лични предпазни средства и защитно облекло 12/10/2018
гр. Бургас В.Ф. 54950 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ Средно образование ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 15/10/2018

Страници