Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
4198, с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив Военно формирование 28000-Граф Игнатиево финанси/икономика Средно образование Главен специалист 04/08/2023
4198, с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив Военно формирование 28000-Граф Игнатиево техническа Средно образование Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации 30/11/2022
4198, с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив Военно формирование 28000-Граф Игнатиево техническа Средно образование авиомеханик 20/10/2022
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Изпълнител Средно образование Дърводелец 30/11/2022
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 изпълнителна длъжност Средно образование Работник, кухня 14/06/2019
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 изпълнител Средно образование Авиотехник в отд. "Безопасност на полетите и обективен контрол" 14/06/2019
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 изпълнители Средно образование Работник, кухня по допълнително разписание на длъжностите до 31.12.2022г. 02/02/2022
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 специалист Средно образование Старши специалист 12/07/2019
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Експертни длъжност със спомагателни функции Средно образование Младши счетоводител 30/09/2018
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Технически длъжности изпълнители II група Средно образование Стругар 30/09/2018
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Изпълнител Средно образование Главен готвач 31/10/2022
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Изпълнител Средно образование Авиотехник 31/10/2022
8637, с.Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол в.ф.26030 Изпълнител Основно образование Работник, кухня 08/01/2021
8637, с.Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 изпълнители Средно образование Водач на селскостопанска техника 02/02/2022
8637, с.Безмер, общ. Тунджа, обл.Ямбол в.ф.26030 изпълнител Не се изисква образование Работник, поддръжка 24/01/2020
8637, с.Безмер, общ. Тунджа, обл.Ямбол в.ф.26030 изпълнител Средно образование шофьор, специален тежкотоварен автомобил 06/01/2020
8637, с.Безмер, общ.Тунджа, обл. Ямбол 26030 Ръководни длъжности Средно образование Управител, стол 08/11/2019
8637, с.Безмер, общ.Тунджа, обл.Ямбол в.ф. 26030 специалист Средно образование Старши специалист в регистартура "НАТО и ЕС" 20/11/2020
8637, с.Безмер, общ.Тунджа, обл.Ямбол в.ф. 26030 Изпълнител Средно образование Шофьор специален, тежкотоварен автомобил 19/02/2021
8637, с.Безмер, общ.Тунджа, обл.Ямбол в.ф. 26030 Изпълнител Основно образование Заварчик в отделение "Поддръжка и ремонт на сградния фонд" 20/11/2020

Страници