Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.низходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
с. Горна Малина 18270 Технически длъжности Средно образование Огняр 29/10/2018
Горна малина 18270 експертна длъжност Бакалавър Старши експерт 23/09/2020
Горна Малина 18270 технически длъжности Средно образование Огняр 28/12/2018
гр. Велико Търново 22060-Велико Търново Строителство Средно образование Дърводелец 21/02/2023
Плевен 22160 Охрана Средно образование Охранител 03/03/2023
Плевен 22160 Поддръжка на съоръжения Средно образование Оператор на парни и водогрейни съоръжения 28/05/2020
Плевен 22160 Водоснабдяване и канализация Средно образование Техник, водоснабдяване и канализация 28/05/2020
Плевен 22160 Охрана Средно образование Охранител 08/04/2022
Плевен 22160 Поддръжка Средно образование Оператор парни и водогрейни съоръжения 13/05/2022
Плевен 22160 Охрана Средно образование Охранител 11/06/2021
Плевен 22160 Охрана Средно образование Охранител 12/02/2021
Плевен 22160 Охрана Средно образование Охранител 31/03/2021
Плевен 22160 Охрана Средно образование Пазач, въоръжена охрана 14/01/2022
Плевен 22160 Финанси Средно образование Главен специалист 30/04/2020
Плевен 22160 Охрана Средно образование Пазач, въоръжена охрана 14/01/2022
Плевен 22160 Финансов контрол Бакалавър Финансов контрольор 11/09/2020
Плевен 22160 Финансов контрол Бакалавър Финансов контрольор 11/09/2020
Плевен 22160 Финансов контрол Бакалавър Финансов контрольор 11/09/2020
Плевен 22160 Финансов контрол Бакалавър Финансов контрольор 11/09/2020
Плевен 22160 Охрана Средно образование Охранител 17/06/2022

Страници