Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София Военно формирование 22450 Приложни специалисти в държавната администрация, НКПД 3359 3026 Средно образование Главен специалист 29/09/2023
гр. София Военно формирование 22450 Специалисти по администриране на политики, НКПД 2422 6041 Бакалавър Главен експерт 29/09/2023
гр. София Военно формирование 22450 Специалисти по администриране на политики, НКПД 2422 6041 Бакалавър Главен експерт 29/09/2023
гр. София Министерство на отбраната изпълнител Средно образование „Специалист, държавна администрация“ в дирекция "Логистика" 10/09/2023
гр. София Военно формирование 22450 Приложни специалисти в държавната администрация, НКПД 3359 3026 Средно образование Главен специалист 29/09/2023
гр. София Министерство на отбраната изпълнител Средно образование „Специалист, държавна администрация“ в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" 10/09/2023
гр. София Централно военно окръжие Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител на срочен трудов договор до 31.12.2023 г. 15/09/2023
гр. Плевен Военно окръжие І степен – Плевен Експертни длъжности със спомагателни функции Средно образование Оперативен дежурен 08/09/2023
гр.Карлово ДДГ "Светлина" администрация Средно образование завеждащ административна служба 01/09/2023
гр. Ямбол Военно окръжие ІІ степен - Ямбол Техническа длъжност Средно образование „Оперативен дежурен“ на срочен трудов договор до 31.12.2023 г. 21/09/2023
гр. Ямбол Военно окръжие ІІ степен - Ямбол Експертна длъжност Бакалавър „Експерт” 21/09/2023
гр. Русе Военно окръжие І степен - Русе Експертна длъжност с аналитични функции Бакалавър „Старши експерт” в сектор „Личен състав, набиране на кандидати и адаптация“ 15/09/2023
гр. Габрово Военно окръжие ІІ степен - Габрово Деловодство Средно образование „Старши специалист” в регистратура за класифицирана информация 15/09/2023
с. Братово област Бургас военно формирование 26600-Братово НКПД - 3359 3026 Средно образование "Главен специалист" в отделение "Радиолокационни системи" 25/08/2023
гр. Силистра Военно окръжие ІІ степен - Силистра Деловодство Средно образование „Старши специалист“ в регистратура за класифицирана информация във Военно окръжие II степен – Силистра 15/09/2023
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Главен експерт в командване на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" 31/08/2023
Сливен в.ф. 22220 услуги Средно образование Електротехник, поддръжка сгради 01/09/2023
Стара Загора 24150 Техническа Средно образование Техник - механик съобщителни и свързочни съоръжения 01/09/2023
с. Крумово, обл. Пловдив 32040 Логистика Бакалавър Старши експерт 28/08/2023
Сливен в.ф. 22220 услуги Средно образование Барман 29/08/2023

Страници