Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
с. Приселци в.ф. 22580-Приселци Хранене Средно образование Готвач 20/03/2024
Сливен в.ф. 22220 сигурност Основно образование Пазач, въоръжена охрана 15/03/2024
гр. София Министерство на отбраната изпълнител Средно образование Специалист, държавна администрация в дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание" 22/03/2024
гр. Долна Митрополия в.ф. 52090 Поддръжка на инфраструктурата Средно образование Електрозаварчик 22/03/2024
гр. София Централно военно окръжие Техническа длъжност Средно образование Водопроводчик, поддръжка 15/03/2024
гр. София Централно военно окръжие Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 15/03/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ХЕЛИНГИСТ 15/03/2024
гр. Банкя Военно формирование 56130 Обществено хранене Основно образование Готвач 29/03/2024
гр. Банкя Военно формирование 56130 Право Магистър Старши юристконсулт 29/03/2024
гр. Банкя Военно формирование 56130 финанси Бакалавър Финансов контрольор 29/03/2024
к. к. Боровец Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-камериер 11/03/2024
Сливен в.ф. 22220 услуги Не се изисква образование Работник, кухня 06/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Фрегата" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-градинар - 1 сезоннa щатнa бройкa 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Фрегата" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-работник поддръжка - 1 сезонна щатна бройка 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Маяк" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-работник поддръжка - 1 сезонна щатна бройка 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Маяк" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-градинар - 1 сезоннa щатнa бройкa 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Адмирал" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-работник поддръжка - 1 сезонна щатна бройка 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Адмирал" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-градинар - 1 сезоннa щатнa бройкa 15/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Адмирал" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-старши камриер - 1 щатна бройка 15/03/2024
Велико Търново библиотека НВУ "В. Левски" администрация Бакалавър ръководител звено 08/03/2024

Страници