Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степеннизходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Водач, специален автомобил 30/12/2020
гр. Велико Търново, Военен клуб - Велико Търново Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор - 1 сезонна щатна бройка 20/04/2023
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование водач селскостопснски машини 06/03/2023
Стара Загора Държавна детска градина ,,Калина" към МО Предучилищно образование Средно образование Помощник - възпитател 31/08/2023
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Техническа Средно образование Технически сътрудник 19/09/2022
София в.ф.22970 услуги Средно образование чистач 19/04/2024
Крумово в.ф. 32040 поддръжка Средно образование Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло 21/07/2020
гр.Варна, к.к."Св.Св.Константин и Елена" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Средно образование изпълнител - главен готвач/готвач - 16 щатни бройки за периода 01.06.2019 г. до 30.09.2019 г. 22/04/2019
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 Ниво изпълнител Средно образование „Главен технически сътрудник“ 22/07/2022
гр. Стара Загора 44200 Човешки ресурси Средно образование Главен специалист 30/01/2019
Велико Търново НВУ "В. Левски", отделение "Финанси" изпълнителска Средно образование Главен специалист 10/12/2021
с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Ремонт и поддръжка на ел. оборудване Средно образование изпълнител-електромонтьор 31/03/2022
гр. София Военна академия "Г. С. Раковски" Администрация Средно образование Технически изпълнител в отдел "Логистика" по Допълнително разписание на длъжностите 26/01/2024
гр. Перник Военно окръжие II степен – Перник Техническа Средно образование Главен технически сътрудник в регистратура за класифицирана информация 20/01/2020
гр. София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в дирекция "Логистика" 14/01/2021
Велико Търново Звено за счетоводен и финансов отчет на в.ф. 22060 - Велико Търново Логистика, счетоводство Средно образование Старши специалист 20/11/2023
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Администрация Средно образование Главен специалист 13/01/2023
гр. Сливен военно формирование 46700 Транспорт Средно образование Шофьор, товарен автомобил 09/11/2020
Централен артилерийски технически изпитателен полигон с. Змейово, войскови район извън населеното място. военно формирование 26940 “Ниво изпълнител” Средно образование Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества 13/09/2019
гр. София - кв.Бояна 44510 - София НКПД - 5120 2001 Средно образование "Готвач" в "Домакинско отделение" във взвод "Логистично осигуряване" в рота "Логистично осигуряване и охрана" 31/12/2023

Страници