Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляринизходящо сортиране
ГРАД СОФИЯ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54980 Експертна длъжност с аналитична и/или контролна функция в администрацията. Бакалавър ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 16/10/2018
София 44510 счетоводен отчет Бакалавър Старши счетоводител в звено „Счетоводен отчет на финансовите и материалните ресурси” 17/10/2018
София 44510 обслувваща Средно образование „Технически изпълнител” в “Домакинско отделение” 17/10/2018
гр. Пловдив Военно окръжие І степен - Пловдив Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 17/10/2018
гр. Сливен в. ф. 22220 Обществено хранене Средно образование Снабдител, доставчик в логистична рота 19/10/2018
гр. Сливен в. ф. 22220 Администрация Средно образование Главен специалист в отделение "Оперативно" 19/10/2018
Стара Загора 24150 счетоводство Средно образование Главен специалист 19/10/2018
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Техническа Бакалавър Инженер, механик 23/10/2018
гр. Варна 32140 Сигурност и защита Средно образование Пазач, въоръжена охрана 26/10/2018
БУРГАС В.Ф. 54960-БУРГАС техническа длъжност Средно образование ГЛАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 26/10/2018
с. Горна Малина 18270 Технически длъжности Средно образование Огняр 29/10/2018
София 26340 Математика и информатика, технически науки, природни науки Бакалавър Старши експерт 30/10/2018
София 38040 Управление на човешките ресурси Бакалавър Старши експерт 31/10/2018
София 22970-София изпълнители Средно образование Работник, кухня 31/10/2018
София 28870 Обща Бакалавър Старши експерт 02/11/2018
гр. Плевен в. ф. 22160 Охрана Средно образование Пазач, въоръжена охрана 02/11/2018
гр. Варна 32140 Хранене Средно образование Управител, стол 04/11/2018
гр. Варна 54840 Счетоводство Средно образование Младши счетоводител 16/11/2018
гр. Варна 32140 Спортни дейности Средно образование Главен технически сътрудник 16/11/2018
гр. Троян в.ф. 24430 Регистратура за национална класифицирана информация Средно образование Старши специалист 18/11/2018

Страници