Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
8637,с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Технически изпълнител I група Средно образование Авиомеханик 30/09/2018
test test test Магистър test 18/09/2018
test test test Бакалавър test 19/09/2018
Белене 28880 Складова дейност Средно образование Началник, склад 15/07/2021
Белене 28880 Охранителна дейност Средно образование Охранител 22/01/2024
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Основно образование Заварчик 21/06/2021
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Средно образование Огняр на парен котел 17/08/2021
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Средно образование Работник, зареждане на акумулатори 21/06/2021
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Основно образование Стругар 21/06/2021
Белене В.Ф. 28880 Изпълнител Не се изисква образование Работник, поддръжка 21/06/2021
Белене 28880 финанси и икономика Магистър "Главен счетоводител, бюджетен" 29/07/2022
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Средно образование Дърводелец 21/06/2021
Белене 28880 изпълнителска Средно образование ТЕХНИК, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ 29/07/2022
Белене 28880 изпълнителска Средно образование ТЕХНИК, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ 29/07/2022
Белене 28880 Експертна длъжност Магистър Финансов контрольор 29/07/2022
Белене 28880 охранителна дейност Средно образование Охранител 17/08/2021
Белене 28880 техническа длъжност Средно образование ОГНЯР "НА ПАРЕН КОТЕЛ" 17/08/2021
Белене 28880 Експертна длъжност Бакалавър СЧЕТОВОДИТЕЛ 10/08/2021
Белене 28880 охранителна дейност Основно образование Охранител 09/07/2021
Белене 28880 Счетоводство и контрол - Експертна длъжност Магистър Финансов контрольор 17/06/2022

Страници