Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.низходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Плевен 22160 Поддръжка Средно образование Оператор парни и водогрейни съоръжения 13/05/2022
Плевен 22160 Охрана Средно образование Охранител 11/06/2021
Казанлък 22180 Изпълнителна Не се изисква образование Пазач, въоръжена охрана 15/04/2022
Казанлък 22180 Финанси и икономика Бакалавър Счетоводител 20/10/2020
Казанлък 22180 експертна Магистър Финансов контрольор 01/11/2022
Казанлък 22180 Изпълнителна Не се изисква образование Пазач, въоръжена охрана 02/09/2022
Казанълк 22180 Изпълнителна Средно образование Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло 02/08/2022
Казанлък 22180 Изпълнителна Не се изисква образование Пазач, въоръжена охрана 04/03/2022
Сливен 22220 Охрана Средно образование Пазач въоръжена охрана 17/02/2021
Сливен 22220 готварство Средно образование Готвач 07/05/2021
Сливен 22220 икономика Средно образование Технически сътрудник 15/01/2021
гр. София 22800 финанси и икономика Магистър главен счетоводител, бюджетен 31/01/2023
гр. София 22800 финанси и икономика Бакалавър главен експерт 09/12/2022
София 22800 сектор "Финанси" Бакалавър главен експерт 09/02/2024
София 22800 - София Логистика Бакалавър главен експерт 13/10/2023
София 22970-София изпълнители Средно образование Работник, кухня 31/10/2018
Стара Загора 24150 Техническа Средно образование Техник - механик съобщителни и свързочни съоръжения 01/09/2023
гр. Стара Загора 24150 Счетоводство Средно образование Главен специалист 23/11/2018
Стара Загора 24150 счетоводство Средно образование Главен специалист 19/10/2018
Стара Загора 24150 Администрация Бакалавър Старши експерт 15/07/2022

Страници