Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - спасител 15/04/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - старши сервитьор 15/04/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - готвач 15/04/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - майстор готвач 15/04/2024
гр. Бургас ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - шофьор 15/04/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование изпълнител - водопроводчик 15/04/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас, гр. Обзор ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование изпълнител - електромонтьор 15/04/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование изпълнител - работник в кухня 15/04/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - сервитьор 15/04/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас, гр. Обзор, гр. Царево ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - администратор 15/04/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - главен готвач 15/04/2024
гр. Варна, Военен клуб - Варна ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Администрация Средно образование Изпълнител 21/03/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас, гр. Обзор ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование изпълнител - камериер 15/04/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование изпълнител - градинар 15/04/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - калкулант 15/04/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас, гр. Обзор ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Не се изисква образование Изпълнител - общ работник 15/04/2024
гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител - работник поддръжка 15/04/2024
гр. Добрич Военно окръжие ІІ степен – Добрич Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 22/03/2024
гр. София Военно формирование 38040 икономика Магистър Главен счетоводител, бюджетен 29/03/2024
гр. София Военно формирование 38040 икономика Бакалавър Счетоводител 29/03/2024

Страници