Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
София в.ф. 22970 услуги Средно образование работник,кухня 31/08/2023
София в.ф. 22970 услуги Средно образование Барман 25/08/2023
гр. София Министерство на отбраната изпълнител Средно образование „Специалист, държавна администрация“ в дирекция "Стратегическо планиране" 23/08/2023
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Експертна Бакалавър Старши експерт - по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ - срочен договор 23/08/2023
гр.Бургас в.ф. 26870 Транспортни дейности Средно образование Шофьор, товарен автомобил 25/09/2023
гр. София Министерство на отбраната изпълнител Средно образование „Специалист, държавна администрация“ в дирекция "Логистика" 19/08/2023
София Военна академия "Г. С. Раковски" Обслужващи звена Средно образование Чистач по допълнително разписание на длъжностите на Военна академия "Г. С. Раковски" 31/08/2023
Стара Загора Държавна детска градина ,,Калина" към МО Предучилищно образование Средно образование Касиер, домакин 31/08/2023
Стара Загора Държавна детска градина ,,Калина" към МО Предучилищно образование Средно образование Помощник - възпитател 31/08/2023
Стара Загора Държавна детска градина ,,Калина" към МО Предучилищно образование Средно образование Изпълнител 31/08/2023
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ИКОНОМИКА Бакалавър ЕКСПЕРТ 31/08/2023
с. Крумово, обл. Пловдив 32040 техническа длъжност Магистър Главен инженер 10/08/2023
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-камериер 14/08/2023
гр. Сливен Военно окръжие ІІ степен - Сливен Експертна длъжност Бакалавър Експерт 18/08/2023
гр. София Министерство на отбраната експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование „Главен специалист“ в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" 11/08/2023
София Военна академия "Г. С. Раковски" Администрация Магистър Началник на сектор "Финанси" 01/09/2023
гр. Пловдив Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-камериер 14/08/2023
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Компютри и комуникации Бакалавър "Старши експерт" в сектор "Дистанционно обучение" във ВВВУ "Георги Бенковски" 10/08/2023
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) ниво изпълнител Средно образование „Технически изпълнител“ 11/08/2023
гр. Стара Загора Военно окръжие І степен – Стара Загора Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 18/08/2023

Страници