Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
к.к. Пампорово Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" стопанска дейност в хотел "Хармония" Средно образование главен специалист в хотел "Хармония" в к.к. Пампорово 07/08/2023
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Експертна Бакалавър Старши експерт - по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ - срочен договор 31/07/2023
София Военно формирование 48960-София „Социални, стопански и правни науки”„Право ” Магистър Главен юрисконсулт 31/08/2023
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник МБАЛ - София 01/08/2023
гр. Варна Министерство на отбраната изпълнител Средно образование „Специалист, държавна администрация“ в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", отдел "РИО - Варна" 30/07/2023
гр. Плевен Военно окръжие I степен - Плевен / в.ф. 52510 Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист 18/08/2023
София в.ф. 22970 услуги Средно образование технически изпълнител /сервитьор/ 31/08/2023
София в.ф. 22970 услуги Средно образование управител,складово стопанство 11/08/2023
София в.ф. 22970 администрация Средно образование главен специалист 31/08/2023
София в.ф. 22970 поддръжка Средно образование главен специалист 31/08/2023
гр. София Централно военно окръжие - в.ф. 54200 техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 04/08/2023
гр. Стара Загора Военно окръжие І степен – Стара Загора Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен по ДРД 28/07/2023
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ПСИХОЛОГИЯ Бакалавър СТАРШИ ЕКСПЕРТ 18/08/2023
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Изпълнител Средно образование Техник, строителство и архитектура 24/07/2023
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Бакалавър Счетоводител по чл.67, ал.1, т.1 от КТ - безсрочен договор 24/07/2023
гр. Стара Загора Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-работник поддръжка - по Допълнително разписание на длъжностите 24/07/2023
гр. Варна в.ф. 34960-Варна Обслужващи дейности Основно образование Огняр (на парен котел) 31/08/2023
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 ниво изпълнител Средно образование „Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника“ 11/08/2023
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 ниво изпълнител Средно образование „Общ работник“ 11/08/2023
гр. София Министерство на отбраната експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование "Главен специалист" в д-я "Административно и информационно обслужване" 21/07/2023

Страници