Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
София 24900 административна Средно образование „Главен технически сътрудник в регистратура за класифицирана информация „НАТО и ЕС” 29/04/2024
гр. София Военно формирование 38040 икономика Бакалавър Счетоводител 30/04/2024
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София - 6 вакантни длъжности 30/04/2024
гр. Сливен ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование изпълнител 15/04/2024
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Организатор на полетите в сектор "Одобрена организация за обучение" на център "Професионално обучение и обучение на чуждестранни студенти" 29/04/2024
София Национална гвардейска част Социални, стопански и правни науки - Психология Бакалавър „Старши експерт“ в отделение „Координация и връзки с обществеността“ 10/05/2024
София Национална гвардейска част Творци и изпълнители Бакалавър Старши експерт“ в „Солисти“ на „Изпълнителски състав“ в ПАВС 10/05/2024
София Национална гвардейска част Социални, стопански и правни науки - Икономика Бакалавър „Старши експерт“ в отделение „Тил“ 10/05/2024
София в.ф.22970 услуги Средно образование технически изпълнител 19/04/2024
София в.ф.22970 услуги Средно образование чистач 19/04/2024
София в.ф.22970 услуги Средно образование чистач 19/04/2024
София в.ф.22970 техническа Средно образование техник, асансьорна техника 19/04/2024
София в.ф.22970 техническа Средно образование техник, електрически системи 19/04/2024
София в.ф.22970 услуги Бакалавър ръководител, звено 19/04/2024
гр. Русе, Военен клуб - Русе Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Администрация Средно образование Специалист 14/04/2024
Сливен в.ф. 22220 финанси Средно образование Главен специалист 10/04/2024
гр. София Военна академия "Г. С. Раковски" Финанси Бакалавър Счетоводител в сектор "Финанси" 26/04/2024
гр. София Военно окръжие I степен – София Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител на срочен трудов договор до 31.12.2024 г. 19/04/2024
С. РАДКО ДИМИТРИЕВО ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26910 - РАДКО ДИМИТРИЕВО МЪЛНИЕЗАЩИТА Бакалавър ЕКСПЕРТ ПО МЪЛНИЕЗАЩИТА 02/04/2024
гр. Варна в.ф. 34400 - Варна Администрация Бакалавър Главен експерт в отдел "Сигурност на информацията" 12/04/2024

Страници