Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София Военно формирование 38040 икономика Бакалавър Счетоводител 29/03/2024
с. Приселци в.ф. 22580-Приселци Технически дейности Средно образование Главен технически сътрудник 20/03/2024
с. Приселци в.ф. 22580-Приселци Хранене Средно образование Готвач 20/03/2024
Сливен в.ф. 22220 сигурност Основно образование Пазач, въоръжена охрана 15/03/2024
гр. София Министерство на отбраната изпълнител Средно образование Специалист, държавна администрация в дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание" 22/03/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-главен готвач / готвач - 12 сезонни щатни бройки 15/04/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор - 15 сезонни щатни бройки 15/04/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-мияч - 4 сезонни щатни бройки 15/04/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-сервитьор - 27 сезонни щатни бройки 15/04/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Флагман" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-чистач - 1 сезонна щатна бройка 15/04/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-барман - 5 сезонни щатни бройки 15/04/2024
гр. Долна Митрополия в.ф. 52090 Поддръжка на инфраструктурата Средно образование Електрозаварчик 22/03/2024
гр. Велико Търново, Военен клуб - Велико Търново ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор - 1 сезонна щатна бройка 15/04/2024
гр. Варна, Военен клуб - Варна ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор - 1 сезонна щатна бройка 15/04/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-общ работник - 5 сезонни щатни бройки 15/04/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Флагман" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-работник поддръжка - 1 сезонна щатна бройка 15/04/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Транспорт Средно образование Изпълнител-шофьор - 2 сезонни щатни бройки 15/04/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена”, хотел "Флагман" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-работник поддържане на спорни съоръжения - 2 сезонни щатни бройки 15/04/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-камериер - 29 сезонни щатни бройки 15/04/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-работник в кухня - 17 сезонни щатни бройки 15/04/2024

Страници