Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Пловдив 44220-Пловдив Експерт Бакалавър Експерт 28/07/2023
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Компютри и комуникации Бакалавър Началник сектор "Дистанционно обучение" 21/07/2023
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Компютри и комуникации Бакалавър "Старши експерт" в сектор "Дистанционно обучение" във ВВВУ "Георги Бенковски" 21/07/2023
гр.Долна Митрополия 52090 Планиране и отчет Бакалавър Старши експерт в отделение "Оперативно" 02/08/2023
гр. Варна в.ф. 54840 Техническа Средно образование Хелингист, корабостроене и кораборемонт 30/09/2023
гр. София, ул. Дякон Игнатий" № 3 (сградата на МО) Комендантство - МО, тел. 02 92/21610 (21611, 21 615) Правно-нормативно обслужване Магистър Главен юрисконсулт на Комендантство - МО. 11/08/2023
с. Горна Малина 28860 Администрация Бакалавър Ръководител на звено "Администриране на Национален мобилен модул по КИС на НАТО" 31/07/2023
гр. София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование "Специалист, държавна администрация" в д-я "Логистика" - 2 бр. 16/07/2023
4198, с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив Военно формирование 28000-Граф Игнатиево финанси/икономика Средно образование Главен специалист 04/08/2023
гр.Варна в.ф. 34410 персонал, зает в сферата на персоналните услуги Средно образование Готвач 31/08/2023
гр. Долна Митрополия 52090 Планиране и отчет Бакалавър Старши експерт в служба Летателна, аварийно-спасителна и тренажорна подготовка 14/07/2023
София Командване на ВВС, в.ф. 22800 Сигурност на информацията Средно образование Главен специалист в регистратура за некласифицирана информация в отдел "Сигурност на информацията във ВВС" 28/07/2023
гр. Долна Митрополия 52090 Обучение и подготовка Средно образование Главен специалист в Център за подготовка и обучение 14/07/2023
гр. Долна Митрополия 52090 Обучение и подготовка Средно образование Главен специалист в Център за подготовка и обучение 14/07/2023
Шумен факуллтет "Артилерия, ПВО и КИС" администрация Бакалавър старши експерт 14/07/2023
гр.Карлово Държавна Детска градина "Светлина" към МО обслужване Средно образование Изпълнител 25/07/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена”, хотел "Флагман" Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-главен готвач 13/07/2023
гр. София Комендантство - МО Област на висше образование: Сигурност и отбрана; Хуманитарни науки; Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки Бакалавър Главен експерт в сектор "Квалификация" на отделение "Осигуряване сигурността на информацията" 28/07/2023
гр. София Държавна детска градина "Младост" Предучилищно образование Бакалавър Учител 15/08/2023
гр. Севлиево Военно окръжие ІІ степен - Габрово Експертна длъжност Бакалавър Eксперт в офис за военен отчет в община Севлиево 21/07/2023

Страници