Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
с. Мокрен 32450 Финанси и икономика Бакалавър счетоводител 06/07/2023
София 24900 административна Средно образование Главен технически сътрудник в регистратура за класифицирана информация "NATO и EC 11/07/2023
гр.София в.ф.22620 Технически дейности Средно образование шлайфист-в отделение"студена обработка"в цех"Специални дейности" 30/06/2023
гр. Божурище военно формирование 54320 Финанси Магистър Главен счетоводител, бюджетен 21/07/2023
гр. Божурище военно формирование 54320 Администрация Бакалавър Старши експерт 21/07/2023
гр. Божурище военно формирование 54320 Изпълнители Средно образование Лаборант 21/07/2023
гр. Божурище военно формирование 54320 Изпълнители Средно образование Лаборант 21/07/2023
гр. Божурище военно формирование 54320 Изпълнители Средно образование Работник, поддръжка на сгради 21/07/2023
гр. Божурище военно формирование 54320 Изпълнители Средно образование Технически изпълнител 21/07/2023
гр. Божурище военно формирование 54320 Администрация Бакалавър Психолог 21/07/2023
Военно формирование 26940, войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (в.ф.26940) ниво изпълнител Средно образование „Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества“ 21/07/2023
гр. Долна Митрополия 52090 комуникационна и информационната техника Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 03/07/2023
гр. Долна Митрополия 52090 комуникационна и информационната техника Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 03/07/2023
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" санитарно-хигиенна дейност Не се изисква образование изпълнител-чистач във Военно общежитие "Младост" в отдел "ЖФ" 14/08/2023
град Шумен 34200 Експертна длъжност Бакалавър Старши експерт 07/07/2023
с. Крумово, обл. Пловдив 32040 Хигиена Не се изисква образование Чистач/Хигиенист 30/06/2023
с. Крумово, обл. Пловдив 32040 техническа длъжност Магистър Главен инженер 10/08/2023
с. Крумово, обл. Пловдив 32040 икономика/право Бакалавър Финансов контрольор 21/07/2023
гр. Варна Военно окръжие І степен – Варна Финанси Бакалавър „Счетоводител” във финансова служба 10/07/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена”, хотел "Флагман" Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Възстановителна и спортна дейност Не се изисква образование Изпълнител-спасител - 2 щатни целогодишни бройки 01/07/2023

Страници