Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Казанлък ДДГ "Детелина" към МО Психология Бакалавър Психолог 28/02/2024
Военно формирование 26940, войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (в.ф.26940) Изпълнител Средно образование „Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества“ 22/03/2024
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Администрация Средно образование Старши специалист в регистратура за некласифицирана информация 26/02/2024
гр. Пловдив Военно окръжие І степен - Пловдив Експертна длъжност Бакалавър „Експерт в офиси за военен отчет в общини/райони“, на постоянен трудов договор. Длъжността ще се изпълнява в офиси за военен отчет в община Пловдив, район Северен и община Марица 05/03/2024
гр. Сливен Военно формирование 46700 -Сливен Съхранение на имущества Средно образование Началник, склад 26/02/2024
гр. Варна в.ф. 32140 - Варна Финанси Бакалавър "Експерт" в служба "Финанси" 05/03/2024
гр. Земен, обл. Кюстендил 34690 Изпълнител Средно образование Старши специалист 25/02/2024
София 44510 Деловодсто Средно образование Главен специалист 08/03/2024
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3 (сградата на Министерството на отбраната) Комендантство - МО Комунално-битово и санитарно-хигиенно обслужване Бакалавър Старши експерт 08/03/2024
гр. Троян Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор 22/02/2024
гр. Сливен ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - администратор 22/02/2024
Пловдив военно формирование 46690 Счетоводители Бакалавър Счетоводител 19/02/2024
Пловдив военно формирование 46690 Приложни специалисти Средно образование Главен специалист 19/02/2024
гр. София Военно формирование 38040 икономика Бакалавър Счетоводител 23/02/2024
гр. София Военно формирование 38040 икономика Бакалавър Счетоводител 23/02/2024
гр. София Военно формирование 38040 икономика Магистър Главен счетоводител, бюджетен 23/02/2024
София Военно формирование 52480 Логистика Средно образование Главен специалист 15/03/2024
София Военно формирование 52480 Финанси Бакалавър Счетоводител 29/02/2024
гр. София ВМА - гр. София Перално-шивашки комплекс на МБАЛ - София Основно образование Общ работник в Перално-шивашки комплекс 18/04/2024
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София 18/04/2024

Страници