Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Техническа Средно образование Главен специалист 29/06/2023
гр. Видин Военно окръжие ІІ степен – Видин Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 28/06/2023
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Експертна Бакалавър Главен експерт - по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ - срочен договор 28/06/2023
София в.ф. 22970 услуги Средно образование работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло 30/06/2023
гр. София в.ф.22620 Администрация Средно образование ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ В СЛУЖБА "ЛИЧЕН СЪСТАВ" 23/06/2023
Пловдив 44220-Пловдив право Магистър Главен юрисконсулт 30/06/2023
гр. София Военно окръжие I степен - София Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 23/06/2023
гр. София Военно окръжие I степен - София Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование „Главен специалист“ в сектор „Военен отчет и комплектуване резерва на въоръжените сили”- София град във военно окръжие I степен – София 23/06/2023
гр.Сливен в.ф. 46700 Ремонтна дейност Средно образование Монтьор-механик по специално въоръжение и техника 31/08/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена”, хотел "Флагман" Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-пиколо 10/07/2023
София в.ф. 22970 администрация Средно образование главен специалист 23/06/2023
гр. Враца Военно окръжие ІІ степен – Враца Експертна Бакалавър Експерт 23/06/2023
гр. Пловдив Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител - работник в кухня 16/06/2023
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София 30/06/2023
гр. София Военно окръжие I степен - София Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист 20/06/2023
гр. Троян в.ф. 24430 Картография Средно образование Старши специалист в секция "Картография" по ДРД 09/06/2023
гр. Троян в.ф. 24430 Полиграфия Средно образование Полиграфист 09/06/2023
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Компютри и комуникации Бакалавър Старши експерт в сектор "Дистанционно обучение" 12/06/2023
гр. Варна в.ф. 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 16/06/2023
гр. София Военно формирование 22620 Технически дейности Средно образование Техник, електротехника на автомобилния транспорт 23/06/2023

Страници