Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
София 22800 сектор "Финанси" Бакалавър главен експерт 09/02/2024
гр. Варна в.ф. 54840 Техническа Средно образование Техник, електронна техника 29/02/2024
гр. Варна в.ф. 54840 Администрация Бакалавър "Експерт" в планово - икономическо звено 12/02/2024
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3 (сградата на Министерството на отбраната) Комендантство - МО Обучение на служители от организационните единици на МО в областта на защита на класифицираната информация Бакалавър Главен експерт 16/02/2024
гр. Карлово 34750 Сигурност на информацията Средно образование Главен специалист 09/02/2024
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Администрация Бакалавър Старши експерт 05/02/2024
гр. Божурище Военно формирование 22320 Строителство Средно образование Зидаромазач 29/02/2024
гр. Стара Загора Военно формирование 36150 Технически дейности Бакалавър Инженер, електроник 29/02/2024
гр. София Военно формирование 22620 Технически дейности Средно образование "Шофьор,товарен автомобил" в отделение "Транспорт и поддръжка" 16/02/2024
гр. София Военно формирование 22620 Технически дейности Средно образование Електромеханошлосер в цех "Специални дейности" 16/02/2024
гр. София Военно формирование 22620 Технически дейности Средно образование техник-механик в цех "Ремонт на автомобилна и бронетанкова техника" 16/02/2024
София в.ф. 22970 администрация Средно образование главен специалист 23/01/2024
София в.ф. 22970 техническа Средно образование главен специалист 16/02/2024
София в.ф. 22970 услуги Средно образование работник,кухня 16/02/2024
София в.ф. 22970 услуги Средно образование чистач 16/02/2024
Ловеч Военно формирование 24480 - Ловеч Техническа Средно образование Автомеханик 05/02/2024
гр. София Министерство на отбраната изпълнител Средно образование Специалист, държавна администрация в дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ 31/01/2024
гр. София Военно окръжие I степен – София Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 02/02/2024
гр. Благоевград Военно окръжие I степен – София Техническа длъжност Средно образование „Старши специалист“ в регистратура за класифицирана информация във Военно окръжие II степен - Благоевград 02/02/2024
гр. Варна Военно окръжие І степен – Варна Техническа длъжност Средно образование Техническа длъжност 02/02/2024

Страници