Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София Военно формирование 22620 Технически дейности Средно образование Техник, механик в цех "Ремонт на средства на инженерно въоръжение и средства за механизация на товаро - разтоварни работи" 16/06/2023
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Експертна Бакалавър Счетоводител по чл.68, ал.1, т.1 от КТ - срочен договор 12/06/2023
гр. Ловеч Военно окръжие ІІ степен – Ловеч Експертна длъжност Бакалавър Експерт 02/06/2023
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Експертна Бакалавър Главен експерт по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ (до 31.12.2023) 29/05/2023
гр. Бургас Военно окръжие ІІ степен - Бургас Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 02/06/2023
гр. Пазарджик Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 31/05/2023
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ФИНАНСИ Бакалавър СЧЕТОВОДИТЕЛ 02/06/2023
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" санитарно-хигиенна дейност Не се изисква образование изпълнител-чистач в Централен военен клуб в отдел "ПОМО" 07/07/2023
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Администрация Средно образование Старши специалист в регистратура за некласифицирана информация 25/05/2023
гр. Троян в.ф. 24430 Право Магистър Старши юрисконсулт 15/06/2023
София в.ф. 22970 техническа Средно образование главен специалист 31/05/2023
гр. София Централно военно окръжие Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Завеждащ регистратура за некласифицирана информация 25/05/2023
гр. Троян в.ф. 24430 Охрана Средно образование Охранител 21/05/2023
гр. Троян в.ф. 24430 Картография Средно образование Старши специалист 21/05/2023
гр. Троян в.ф. 24430 Картография Бакалавър Старши експерт 21/05/2023
гр. Плевен Военно окръжие І степен – Плевен техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 22/05/2023
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Техническа Средно образование Главен специалист на 4 часа 23/05/2023
гр.Сливен в.ф. 46700 Ремонтна дейност Средно образование Автомеханик 31/08/2023
гр. Сливен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Разпореждане и експлоатация на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната Средно образование специалист в отдел "Жилищен фонд" в дирекция "УСЖФ" 22/05/2023
гр. Плевен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Разпореждане и експлоатация на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната Средно образование изпълнител в отдел "Жилищен фонд" в дирекция "УСЖФ" 22/05/2023

Страници